Magnetron sputtering og e-beam

Videnskab

Magnetron sputtering og e-beam

PVD (Physical Vapor Deposition) er en proces, hvor man fordamper et faststofmateriale og får det til at vandre over på emnerne. Emnerne er fikseret på et såkaldt fixtur, der drejer rundt under hele processen. PVD er det man kalder en sigtelinjeproces, og kun overflader der rammes af sigtelinjen får derfor belægning.

Der findes forskellige metoder til at lave belægninger med på denne måde, bl.a. magnetron sputtering og systemer med e-beam. Om man bruger magnetron sputtering eller e-beam afhænger af den overflade, der skal belægges og hvad emnet skal bruges til.