Styret underboring og no-dig

IT

Styret underboring og no-dig

Flere entreprenører besidder materiel til at udføre styret underboring, men hos Villy Poulsen A/S i Skjern er man eksperter i alle former for no-dig, herunder styret underboring, hvor særlige maskiner forbinder to punkter under jorden. Styret underboring er særligt effektivt når man er i færd med at lægge fx nye fiberkabler, og der skal trækkes på tværs af veje og gader.

Der bores først et pilotrør, og siden trækkes kablet så retur under den pågældende forhindring, hvad enten der er tale om et vandløb, en jernbane, et hus eller en vej.

Styret underboring sparer både tid og penge i processen, da der ikke skal opgraves belægning og lægges nye asfalt. Man sparer altså både brolæggere og asfaltmaskiner i processen, ligesom miljøet bliver mærkbart mindre belastet af indgrebet.