Kreditværdighed

Erhverv

Kreditværdighed og Cash flow

Hvordan tager man stilling til kreditværdighed? Hvordan kan man vurdere kreditværdighed? Tit og ofte er det vanskeligt selv at vurdere om en virksomhed er kreditværdig. Kreditværdighed kan måles på rigtigt mange måder men et stærkt pejlemærke er at undersøge en virksomheds cash flow eller pengestrømning om man vil. Tit og ofte kan virksomheder med pæne regnskaber have problemer med likviditeten og likviditetsproblemer kan som bekendt ofte afføde store vanskeligheder for kunder i forhold til kreditværdighed.

 

Hvad er Cash flow?

Når man taler måling af cash flow kan man tit og ofte anvende en såkaldt DCF analyse “tilbagediskonterede cash flow” til at værdisætte et projekt. Pengestrømmene diskonteres til deres værdisætning netop nu – dertil tages summen af alle fremtidige cash flows, såvel udgående og såvel som udgående. Anvendelse af en DCF analyse, hvor man tager input pengestrømme og diskonterings sats i forhold til output er sådan set den modsatte process. Således kan DCF analyse altså være et glimrende redskab til at måle kreditværdighed.